اخبار دانشگاه - آرشیو

دکتر میرزاده در جلسه هیات امنای استان مرکزی

دکتر میرزاده در جلسه هیات امنای استان مرکزی

تنها دانشگاهی که به مجلس، وزارت علوم و سایر دستگاه ها، گزارش مستند ارائه داده، دانشگاه آزاد اسلامی است/موسسات غیرانتفاعی آموزش عالی، علمی کاربردی و پیام نور از سال ۹۳ تا کنون گزارش امکانات، اساتید، فضاها و تجهیزات خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نداده اند

ادامه مطلب
انتصاب سرپرست جدید معاونت پژوهش و فناوری ومعاونت برنامه ریزی وامور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

انتصاب سرپرست جدید معاونت پژوهش و فناوری ومعاونت برنامه ریزی وامور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

اداره کل روابط عمومی دکتر علیرضا نظام آبادی دبیر هیأت امنا و رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی در احکامی جداگانه سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری و حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک را منصوب کرد.

ادامه مطلب