اخبار دانشگاه - آرشیو

دوانتصاب جدید در واحد اراک
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

دوانتصاب جدید در واحد اراک

آیین تکریم و معارفه رییس دانشکده کشاورزی و سرپرست اداره حقوقی دانشگاه با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و اعضای هیات رئیسه واحد اراک برگزار شد.

ادامه مطلب