اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری آیین تکریم و معارفه رییس دفتر توسعه فناوری وارتباط با صنعت و رییس انتشارات علمی واحد اراک
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

برگزاری آیین تکریم و معارفه رییس دفتر توسعه فناوری وارتباط با صنعت و رییس انتشارات علمی واحد اراک

آیین تکریم و معارفه رییس دفتر توسعه فناوری وارتباط با صنعت و رییس انتشارات علمی واحد اراک با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و اعضای هیات رئیسه واحد اراک برگزار شد.

ادامه مطلب