اخبار دانشگاه - آرشیو

درخشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در ششمین جشنواره فرهیختگان
روابط عمومی دانشگاه

درخشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در ششمین جشنواره فرهیختگان

در جشنواره فرهیختگان؛ از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد با حضور رئیس هیأت مؤسس و هیأت‌امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از برگزیدگان ششمین جشنواره فرهیختگان تقدیر شد.

ادامه مطلب