اخبار دانشگاه - آرشیو

در پانزدهمین جلسه هیات امنای استان مرکزی مطرح شد؛ سازمان مرکزی، دوخت لباس فرم مدارس سما را به دانشگاه آزاد واحد اراک واگذار کند

در پانزدهمین جلسه هیات امنای استان مرکزی مطرح شد؛ سازمان مرکزی، دوخت لباس فرم مدارس سما را به دانشگاه آزاد واحد اراک واگذار کند

رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی گفت: رشته طراحی دوخت در واحد اراک دایر است، از سازمان مرکزی می‌خواهیم دوخت و طراحی کلیه لباس‌های فرم مربوط به دانشگاه و مدارس سما را به دانشگاه آزاد واحد اراک واگذار کند.

ادامه مطلب