اخبار دانشگاه - آرشیو

نقش آفرینی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در اجرای مشترک با تئاتر آلمان
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

نقش آفرینی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در اجرای مشترک با تئاتر آلمان

مهران امام بخش عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در اجرای مشترک ایران (کوانتوم ) و گروه اشتاتس تیاتر آلمان(تئاتر شهر مونیخ) نقش آفرینی می‌کند.

ادامه مطلب
برگزاری نخستین جلسه دوره‌ای هیأت عالی نظارت منطقه (۴) دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاداسلامی  واحداراک
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

برگزاری نخستین جلسه دوره‌ای هیأت عالی نظارت منطقه (۴) دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاداسلامی واحداراک

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی: دانشگاه آزاد اسلامی تربیت بخشی از نیروی متخصص دانشگاه فرهنگیان را عهده‌دار می‌شود

ادامه مطلب