اخبار دانشگاه - آرشیو

سومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور دکتر رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد اراک برگزارشد
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

سومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور دکتر رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد اراک برگزارشد

دکتر فرهاد رهبر در شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی: تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید تا ۳ ماه آینده طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را تهیه و ارائه کنند

ادامه مطلب