اخبار دانشگاه - آرشیو

پیام تسلیت رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی در پی درگذشت "دکتر حسین محمد خانی"
روابط عمومی دانشگاه

پیام تسلیت رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی در پی درگذشت "دکتر حسین محمد خانی"

دکتر عباسعلی حیدری در پیامی درگذشت "دکتر حسین محمدخانی" عضوهیأت علمی گروه معارف دانشگاه آزاداسلامی اراک را به خانواده عزادار این عزیز از دست رفته ، استادان، کارکنان ودانشجویان تسلیت گفت.

ادامه مطلب