اخبار دانشگاه - آرشیو

حیدری: محصول دامی تولید می کنیم و به بازار دانشگاه آزاد اسلامی توجه داریم
روابط عمومی دانشگاه

حیدری: محصول دامی تولید می کنیم و به بازار دانشگاه آزاد اسلامی توجه داریم

رئیس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی گفت: یکی از مهم‌ترین منابع درآمد در دانشگاه آزاد اراک دامپروری و توسعه دام است که در حال حاضر، ۱۵۰ رأس گاو داریم و درصدد راه اندازی مرکزی هستیم که شیر را به صورت خام نفروشیم.

ادامه مطلب