اخبار دانشگاه - آرشیو

ادای احترام معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی به شهدای واحد اراک
روابط عمومی دانشگاه

ادای احترام معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی به شهدای واحد اراک

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سفر به استان مرکزی با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی اراک به شهدای این واحد ادای احترام کرد.

ادامه مطلب