اخبار دانشگاه - آرشیو

خسروی خبر داد؛ فعالیت ۷۴ انجمن علمی و دانشجویی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان مرکزی
روابط عمومی

خسروی خبر داد؛ فعالیت ۷۴ انجمن علمی و دانشجویی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان مرکزی

دبیر انجمن علمی زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک عنوان کرد: ۷۴ انجمن علمی و دانشجویی در دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان مرکزی مشغول فعالیت بوده و از این تعداد ۴۴ انجمن در واحد اراک مستقر هستند.

ادامه مطلب