اخبار دانشگاه - آرشیو

در نشستی عنوان شد؛ تأکید بر تسریع در صدور پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه غذا و داروی دانشگاه آزاد اسلامی
روابط عمومی

در نشستی عنوان شد؛ تأکید بر تسریع در صدور پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه غذا و داروی دانشگاه آزاد اسلامی

تسریع در صدور پروانه بهره‌برداری آزمایشگاه غذا و داروی دانشگاه آزاد اسلامی و همکاری و تعامل بیشتر دانشگاه آزاد اسلامی و علوم‌پزشکی استان مرکزی مواردی بود که در نشست تخصصی مسئولان این دو دانشگاه مورد تأکید قرار گرفت.

ادامه مطلب