اخبار دانشگاه - آرشیو

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی: مخاطب‌محوری از ویژگی‌های رسانه‌های نوین است
روابط عمومی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی: مخاطب‌محوری از ویژگی‌های رسانه‌های نوین است

دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی گفت: ویژگی رسانه‌های نوین در مقایسه با رسانه‌های سنتی این است که کاربر و مخاطب‌محور هستند و فرد صرفاً مصرف‌کننده پیام نیست.

ادامه مطلب