رویداد های مهم - آرشیو

تکمیل اطلاعات مربوط به ارزیابی کیفی مزایده اجاره بوفه در سایت دانشگاه آزاد اسلامی اراک

ضمن تشکر برای مراجعه به سایت دانشگاه از شما دعوت می گردد که نسبت به مطالعه دقیق و ارائه اسناد علاوه بر مدارک مندرج در آگهی عمومی فراخوان در روزنامه در موعد مقرر اقدام فرمایید.

ادامه مطلب
روابط عمومی دانشگاه

فراخوان سومین جشنواره آموزشی تحصیلی طرح شاهد

قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر برتر علمی جهت شرکت در سومین جشنواره آموزشی تحصیلی(جایزه ملی ایثار) تا تاریخ ۱۰دیماه ۹۷ به ستاد شاهد وایثارگران دانشگاه واقع در شهرک دانشگاهی امیرکبیر جنب مسجد -ساختمان شماره ۳مراجعه فرمایید

ادامه مطلب