اخبار دانشگاه

کلانتری: تقویت محورهای انقلاب اسلامی از برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی است
روابط عمومی

کلانتری: تقویت محورهای انقلاب اسلامی از برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی است جدید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی گفت: این دانشگاه تقویت محورهای انقلاب اسلامی را جزئی از برنامه‌های خود می‌داند و در این راستا باید فعالیت‌های فرهنگی، علمی، پژوهشی، آموزشی دانشگاه با چاپ مقالات و کتب در این زمینه افزایش و تقویت شود.

ادامه مطلب