اخبار دانشگاه

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی تأکید کرد؛ ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت
روابط عمومی دانشگاه

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی تأکید کرد؛ ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی در نشست همکاری پژوهشی بین شرکت گاز استان مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی که در واحد اراک برگزار شد، اظهار کرد: روحیه دانشگاه آزاد اسلامی تعامل با ادارات و شرکت‌ها است.

ادامه مطلب