اخبار دانشگاه

دکتر میرزاده در جلسه هیات امنای استان مرکزی

دکتر میرزاده در جلسه هیات امنای استان مرکزی

تنها دانشگاهی که به مجلس، وزارت علوم و سایر دستگاه ها، گزارش مستند ارائه داده، دانشگاه آزاد اسلامی است/موسسات غیرانتفاعی آموزش عالی، علمی کاربردی و پیام نور از سال ۹۳ تا کنون گزارش امکانات، اساتید، فضاها و تجهیزات خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نداده اند

ادامه مطلب