اخبار دانشگاه

درخشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در ششمین جشنواره فرهیختگان
روابط عمومی دانشگاه

درخشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در ششمین جشنواره فرهیختگان

در جشنواره فرهیختگان؛ از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد با حضور رئیس هیأت مؤسس و هیأت‌امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از برگزیدگان ششمین جشنواره فرهیختگان تقدیر شد.

ادامه مطلب