اخبار دانشگاه

نقش آفرینی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در اجرای مشترک با تئاتر آلمان
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

نقش آفرینی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در اجرای مشترک با تئاتر آلمان

مهران امام بخش عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در اجرای مشترک ایران (کوانتوم ) و گروه اشتاتس تیاتر آلمان(تئاتر شهر مونیخ) نقش آفرینی می‌کند.

ادامه مطلب
برگزاری نخستین جلسه دوره‌ای هیأت عالی نظارت منطقه (۴) دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاداسلامی  واحداراک
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

برگزاری نخستین جلسه دوره‌ای هیأت عالی نظارت منطقه (۴) دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاداسلامی واحداراک

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی: دانشگاه آزاد اسلامی تربیت بخشی از نیروی متخصص دانشگاه فرهنگیان را عهده‌دار می‌شود

ادامه مطلب
سومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور دکتر رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد اراک برگزارشد
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

سومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور دکتر رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد اراک برگزارشد

دکتر فرهاد رهبر در شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی: تمام واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید تا ۳ ماه آینده طرح‌های سرمایه‌گذاری خود را تهیه و ارائه کنند

ادامه مطلب