اخبار دانشگاه

قاسمی خبر داد؛ آغاز کار «مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی» دانشگاه آزاد اسلامی اراک
روابط عمومی دانشگاه

قاسمی خبر داد؛ آغاز کار «مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی» دانشگاه آزاد اسلامی اراک

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی گفت: «آغاز کار مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با چند توافق رقم خورد.»

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه آزاد استان مرکزی تأکید کرد؛ لزوم حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین با تکیه بر حل مشکلات جامعه
روابط عمومی دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد استان مرکزی تأکید کرد؛ لزوم حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین با تکیه بر حل مشکلات جامعه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی بر لزوم حرکت از دانشگاه صرفاً آموزش‌محور به سمت دانشگاه کارآفرین با تکیه بر حل مشکلات جامعه تأکید کرد.

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی مطرح کرد؛ ایجاد سرای فناوری و نوآوری مواد شوینده در آشتیان
روابط عمومی دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی مطرح کرد؛ ایجاد سرای فناوری و نوآوری مواد شوینده در آشتیان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با توجه به زیرساخت‌های مناسب دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان اظهار کرد: «این دانشگاه با همکاری استادان و کارکنان می‌تواند سرای فناوری و نوآوری مواد شوینده را ایجاد کند.»

ادامه مطلب