رویداد های مهم

اطلاعیه(شرایط تخفیف دانشجویی)
روابط عمومی

اطلاعیه(شرایط تخفیف دانشجویی)

قابل توجه دانشجویان محترم که دارای شرایط تخفیف می باشند: مدارک مورد نیاز برای درخواست تخفیف نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دو یا چند دانشجویی بیماری های خاص ( شخص دانشجو) – تفاهم نامه بهزیستی ( شخص دانشجو)- ازدواج - کپی کارت دانشجویی

ادامه مطلب