اخبار

در گفتگوی تفصیلی آنا با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی تشریح شد؛ آیا بافت‌های شهری ایران به سمت اسلامی‌شدن می‌رود؟/ خلأ مدیریت شهری یکپارچه در شهرداری‌ها
روابط عمومی دانشگاه

در گفتگوی تفصیلی آنا با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی تشریح شد؛ آیا بافت‌های شهری ایران به سمت اسلامی‌شدن می‌رود؟/ خلأ مدیریت شهری یکپارچه در شهرداری‌ها

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با انتقاد از تفکر غربگرایی در شهرسازی‌ها می‌گوید: «متأسفانه بافت‌های شهری ما به سمت اسلامی‌شدن پیش نرفته و از زمان رضاخان تاکنون ساختارها به‌ندرت تغییر یافته است.»

ادامه مطلب