ریاست

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

تلفن تماس

 

 

دکتر عباسعلی حیدری

دکترای فقه و مبانی علوم اسلامی

دبیر هیأت امنای استان مرکزی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۳۴۱۴۰۰۲۲-۲۳

مجید فراهانی

کارشناسی ارشد علوم و قرآن و حدیث

رییس حوزه ریاست استان مرکزی و واحد اراک

۳۴۱۳۰۰۲۲

 

احمد پارسا معین

کارشناسی مدیریت فرهنگی

متصدی امور دفتری دفتر ریاست

۳۴۱۳۰۷۷۳

 

ابوالفضل اکبری

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

مدیر کل روابط عمومی

۳۴۱۳۲۲۷۹

مسیب یاری

کاردانی حسابداری

کارشناس سمعی و بصری

۳۳۴۱۲۱۲۷

 

علیرضا رضایی

کارشناس کتابداری

کارشناس روابط عمومی

۳۳۴۱۲۱۲۷

 

حسین همتی راد

دیپلم نقشه کشی

خطاط

۳۳۴۱۲۱۲۶

 

رضا کلوانی

کارشناسی ارشد

مدیر حراست

۳۴۱۳۳۶۵۰

 

فریدون بهرامیان

 

کاردان حراست

۳۳۴۱۲۱۰۷

 

دکتر محمدرضا جلالی

دکترای حقوق

مدیر گزینش

استان مرکزی

۳۴۱۳۰۰۳۸

 

علی توکلی

کارشناسی حقوق

کارشناس گزینش

۳۴۱۳۰۰۳۸

 

مرتضی کاشانی

 

رییس دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی استان مرکزی

۳۴۱۳۰۶۳۸

 

شهبازی

امیدپور

کارشناسی حقوق

کارشناس حقوقی

۳۳۴۱۲۱۱۹

 

 

 

مدیر امور بین الملل

۳۳۴۱۲۱۲۱

 

دکتر علی اسکندری

دکاری ادبیات فارسی

مدیر بازرسی

۳۳۴۱۲۱۰۴

 

مریم عسگری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تایپیست

۳۳۴۱۲۱۲۰