ریاست

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

تلفن تماس

 

 

دکتر عباسعلی حیدری

دکترای فقه و مبانی علوم اسلامی

دبیر هیأت امنای استان مرکزی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۳۴۱۴۰۰۲۲-۲۳

 

 

رییس حوزه ریاست استان مرکزی و واحد اراک

۳۴۱۳۰۷۷۳

 

احمد پارسا معین

کارشناسی مدیریت فرهنگی

متصدی امور دفتری دفتر ریاست

۳۴۱۳۰۷۷۳

 

ابوالفضل اکبری

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

مدیر کل روابط عمومی

۳۴۱۳۲۲۷۹

مسیب یاری

کاردانی حسابداری

کارشناس سمعی و بصری

۳۳۴۱۲۱۲۷

 

علیرضا رضایی

کارشناس کتابداری

کارشناس روابط عمومی

۳۳۴۱۲۱۲۷

 

حسین همتی راد

دیپلم نقشه کشی

خطاط

۳۳۴۱۲۱۲۶

 

داود فراهانی

کارشناسی ارشد

مدیر حراست

۳۴۱۳۳۶۵۰

 

فریدون بهرامیان

 

کاردان حراست

۳۳۴۱۲۱۰۷

 

رضا کلوانی

کارشناسی تولیدات دامی

کارشناس حراست

۳۳۴۱۲۱۰۹

 

ذبیح پیرانی

دکترای روان‌شناسی تربیتی

مدیر گزینش

استان مرکزی

۳۴۱۳۰۰۳۸

 

علی توکلی

کارشناسی حقوق

کارشناس گزینش

۳۴۱۳۰۰۳۸

 

مرتضی کاشانی

 

رییس دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی استان مرکزی

۳۴۱۳۰۶۳۸

 

صدیقه پارسافر

کارشناسی حقوق

رییس اداره حقوقی

۳۳۴۱۲۱۱۹

 

 

 

مدیر امور بین الملل

۳۳۴۱۲۱۲۱

 

محمدجواد نصیری

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

کارشناس بازرسی

۳۳۴۱۲۱۰۴

 

مریم عسگری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تایپیست

۳۳۴۱۲۱۲۰