میزان شهریه

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دوره دکترای تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی ۹۷-۹۶

- شهریه پذیرفته‌شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های این دوره در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می‌گردد. علاوه بر دو مورد مذکور، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه باید مبلغ یک میلیون و سیصد و بیست هزار (1.320.000) ریال بابت هزینه خدمات آموزشی به شماره حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واریز نماید

- حق بیمه حوادث مبلغ بیست و هفت هزار و پانصد (27.500) ریال می‌ باشد که هر پذیرفته‌ شده باید آن را به حسابی که دانشگاه مشخص نموده واریز نماید.