مدارک لازم

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان دوره دکتری 

- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل.

- اصل شناسنامه عکس‌دار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

- دو قطعه عکس 4×3 تمام‌ رخ که در سال جاری تهیه شده باشد .

- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی.

- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید.

- تکمیل و ارائه فرم‌های درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.(دانلود از سایت)

- چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبت نام و تحصیل مشخص شود که متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده است ضمن لغو پذیرش مطابق ضوابط با وی برخورد خواهد شد.