دبیرخانه جذب هیات علمی استان مرکزی

معرفی

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط‌های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت

علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت

علمی، بر اساس مصوبه جلسه ۶۰۸ مورخ ۸۶/۴/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در وزارت

علوم، تحقیقات و فن‌آوری تشکیل گردید و متعاقب آن برابر با ماده ۷ مصوبه آن شورا مبنی بر تشکیل هیأت‌های اجرایی جذب استانی، جهت بررسی توانایی علمی و

صلاحیت عمومی متقاضیان و به استناد آیین نامه اجرایی هیأت جذب ، دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان مرکزی تأسیس و آغاز به‌کار نمود.

 

ساختار هیأت اجرایی جذب

دبیرخانه: کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به متقاضیان و غیره توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام می‌شود.

کارگروه‌ها: هیأت اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروه بررسی‌های علمی و عمومی  را زیر نظر خود تشکیل می دهد.

کارگروه بررسی توانایی علمی: به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب، کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص‌های مختلف زیر نظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل می گردد.

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی: به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی زیر نظر هیأت اجرایی جذب تشکیل می گردد.

 

اهم فعالیت‌های دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان مرکزی

-    پاسخگویی به متقاضیان ارتقاء مرتبه علمی، تبدیل وضعیت استخدامی، عضویت هیأت علمی، بورسیه تحصیلی و حق‌التدریس واحدها و مراکز دانشگاهی و بررسی درخواست‌های ایشان.

-   اعلام فراخوان عمومی جذب هیأت علمی؛

-    دریافت تقاضای همکاری، تشکیل، بررسی، تکمیل و ارسال پرونده‌های متقاضیان عضویت هیأت علمی، بورسیه تحصیلی و طرح سربازی و برگزاری جلسات هیأت اجرایی جذب هیأت علمی استان مرکزی؛

-    برگزاری جلسات کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و اخذ استعلام‌های لازم از مراجع ذی‌ربط جهت متقاضیان عضویت هیأت علمی، بورسیه تحصیلی، ارتقای مرتبه علمی، ارتقاء سطح علمی مربیان، طرح سربازی و حق التدریس واحدها و مراکز دانشگاهی،

-    دریافت تقاضاهای ارتقای سطح علمی مربیان در جهت اصلاح هرم هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بررسی، تکمیل پرونده و ارسال تقاضاهای مذکور؛

-    صدور و تمدید احکام اعضای کارگروه‌های بررسی توانایی علمی متقاضیان عضویت هیأت علمی، بورسیه تحصیلی و حق التدریس واحدها و مراکز دانشگاهی؛

-    انجام امور مالی مرتبط با کارگروه‌های علمی و عمومی و اعضای ذیفن بررسی درخواست‌های ارتقای مرتبه علمی.

 

ارتباط با ما

ایمیل: dab.jazb.mar@gmail.com

تلفن تماس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب: ۰۸۶۳۴۱۴۰۶۳۸

داخلی: ۲۱۸۲

رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب: مرتضی کاشانی 

دور نگار : ۰۸۶۳۴۱۴۰۶۳۸