امور حقوقی

امام صادق علیه السلام:

اگر در میان مردم عدالت برقرار شود همه بی نیاز می شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزی خود را فرو می فرستد و زمین برکات خود را بیرون می ریزد.

اصول کافی صفحه 568

 

ساختار اداره امور حقوقی

اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی اراک متشکل از یک رئیس و یک کارشناس حقوقی می­باشد و در نمودار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه ریاست واحد جانمایی شده که تحت نظر مستقیم ریاست واحد فعالیت می­نمایند.

 

اهم فعالیت های اداره امور حقوقی

- اظهارنظر نسبت به کلیه مسائل حقوقی که با ارجاع از طرف ریاست واحد و معاونین و مدیران مراکز و ... صورت می­پذیرد.

- بررسی و اظهارنظر در مورد مطابقت تصمیمات اخذ شده با قوانین موضوعه و بخشنامه­ها و آیین­نامه­ها و ضوابط مربوط خصوصاً در کمیسیون­های تخصصی مختلف.

- نظارت و یا ارائه راهنمایی­های لازم جهت تدوین و تنظیم متن حقوقی قراردادهای مختلف آموزشی، پژوهشی، عمرانی، فرهنگی و ... با رعایت قوانین موضوعه و ضوابط خاص دانشگاه آزاد اسلامی.

- نظارت در حسن اجرای کلیه قراردادها، مبایعه نامه­ها تفاهم نامه­ها و ... که به نحوی از انحاء دانشگاه در آن ذینفع باشد.

- اقامه دعوی در محاکم دادگستری و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی علیه اشخاص و دفاع از منافع دانشگاه در تمام مراجع رسمی تا حصول نتیجه.

- وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص و مؤسسات از طریق تعقیب عملیات اجرایی در اجرای ثبت یا اجرای محاکم دادگستری.