واحد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

واحد فناوری اطلاعات وارتباطات از ۶ بخش مختلف تشکیل شده و در دو مجتمع مشغول به فعالیت می باشد.

بخش ها عبارتند از:

۱- شبکه 

۲- وب سایت و اطلاع رسانی 

۳-سخت افزار

۴ - سیستم آموزش 

۵- اتوماسیون اداری 

۶- نرم افزار

اهم فعالیت ها به شرح زیر می باشند:

- ارائه خدمات کامپیوتری به دانشکده ها ، معاونتها ، دفاتر واحد و برخی سازمانهای بیرون دانشگاه .

- نصب و راه‌اندازی و نگهداری از شبکه واحد و دیگر سایتهای شبکه از جمله خوابگاه ها.
- پیشنهاد تهیه تجهیزات لازم بمنظور آماده‌سازی و ارتقاء زیرساخت های شبکه.
- تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز بخشهای مختلف بر اساس پیشنهادات واصله و مأموریتهای محوله.

- نظارت براجرای پروژه های تحت وب و وب سایتهای وابسته به دانشگاه.

- پشتیبانی از سرورهای mail ، web ، آموزش ، اینترنت ، کتابخانه و فیش های حقوق و دستمزد دانشگاه.
- ساخت mail در دامین دانشگاه برای دانشجویان، اساتید، کارمندان، ادارات و دانشکده ها و پشتیبانی آن.
- ویرایش اطلاعات وب سایت دانشگاه.
- پاسخگویی و راهنمایی رابط پژوهشی دانشکده ها در صورتیکه تمایل به تغییر اطلاعات وب سایت دانشکده خود را داشته باشند.
- ارسال بخشنامه ها در قالب mail به معاونت ها و دانشکده ها.
- طراحی و ساخت سایت مجلات دانشکده ها و مدیریت و پشتیبانی آنها.

- به روز رسانی کلیه اطلاعات در سایت اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات.