مدیر گزینش

 

 

 دکتر محمدرضا جلالی

دکترای حقوق

 

 

 

 

 گزینش از نگاه مدیر :

یکی ازمهمترین و با ارزش ترین دارایی های هر سازمان سرمایه انسانی است که نقش فوق العاده ای در تعالی و پیشرفت آن سازمان دارد لذا انتخاب افراد توانمند و شایسته که بتوانند منشا خیر، برکت وخدمت باشند از مهمترین رسالت های گزینش می باشد . کار در گزینش انگیزه‌های مادی ندارد و تنها انگیزه‌های اعتقادی و احساس تکلیف است که پذیرش این مسئولیت را آسان می‌کند. انتخاب افراد شایسته برای دانشگاه همچون صدقه جاریه است و مادامی که افراد انتخاب شده منشأ خیر و خدمت باشند قطعأ نیروهای گزینش از اجر و پاداش آن بهره مند میشوند و در صورت عدم دقت در انتخاب افراد، در مقابل خدمت رسانی نامناسب و ایجاد آسیب و بدبینی توسط آنها مسئول و پاسخگو خواهند بود.