بخش شبکه

- گسترش شبکه در حوزه های مختلف دانشگاه ورفع اشکالات احتمالی.

- تجهیز و راه اندازی شبکه داخلی اعم از آموزشی ، اینترنت و مالی در دانشگاه.

- ایجاد خط ارتباطی در راه اندازی اینترنت به دو صورت کابلی و و ایرلس و هماهنگی با شبکه موجود در دانشکده ها و خوابگاها.

-ایجاد امکان اینترنت وایرلس جهت اعضاء هیات علمی دانشگاه.

-ایجاد امکان پست الکترونیک جهت اعضاء هیات علمی دانشگاه.

-ایجاد بانک اطلاعاتی دانشجویان – ایجاد حساب کاربری .

- نصب و راه اندازی و پشتیبانی  آنتی ویروس نود 32.

- نصب سرورها و انجام تنظیمات و پشتیبانی روزانه.

- ایجاد بانک گزارشات نفوذ و رفع اشکال ها و ازبین بردن ویروس های موجود به صورت روزانه

- تهیه و نصب Patch های امنیتی برروی سرورها و کلاینت ها.

- تهیه راهکار برای استفاده بهینه از پهنای باند اینترنت دانشگاه.

- برقراری امکان استفاده از اینترنت برای تعداد بیشتری از همکاران.

- برقراری امکان استفاده از اینترنت و صندوق پست الکترونیکی جهت دانشجویان دکتری

- راه اندازی سیستم جامع گزارشگیری مصرف کاربران اینترنت مطابق با بخشنامه های سازمان مرکزی.

- راه اندازی سیستم جدید توزیع اینترنت جهت رفع اشکالات در استفاده از پهنای باند موجود توسط کاربران و خدمات رسانی بهتر به کاربران اینترنت.