لیست تلفن های مرکز

 

جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های مستقیم دانشگاه آزاد اسلامی اراک به ابتدای هر یک از شماره‌های داخلی زیر ۳۳۴۱ را اضافه نمایید.

 

حوزه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

پست سازمانی / سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس علیرضا بیگی

خط مستقیم  34132029   

خط داخلی  2267

دفتر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

منصور جیریایی شراهی

۲۲۶۷

شبکه

مهندس مجتبی میقانی

۲۲۷۱

سخت افزار

مهندس مرجان گنجه

 

۲۲۶۸

 

نرم افزار

مهندس مصطفی رضائی 2268

اتوماسیون-وب-ایمیل

مهندس مصطفی فتحعلیان

۲۱۵۶