کلاس های مجازی

کلاس های مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک

اساتید محترم برای ورود از کد مدرسی به عنوان کد کاربری و کد ملی به عنوان رمز

عبور استفاده نمایند

دانشجویان عزیز برای ورود از شماره دانشجوئی به عنوان کد کاربری و کد ملی به

عنوان رمز عبور استفاده نمایند

دانلود فایل آموزشی اساتید 1 - اساتید 2 - فیلم آموزشی دانشجویان - فیلم آموزشی

اساتید - دانلود نرم افزار های مورد نیاز.

برای ورود به کلاسهای مجازی  اینجا کلیک کنید

برای ورود به کلاسهای مجازی دروس معارف  اینجا کلیک کنید