نشانی و نقشه دانشگاه

نشانی: اراک- میدان امام خمینی(ره)- بلوار امام خمینی(ره)-کیلومتر3 جاده خمین- شهرک دانشگاهی امیرکبیر-دانشگاه آزاد اسلامی اراک                                      

  تلفن: 9-4132451-0863

کدپستی: 9131-1-38361   

صندوق پستی: 567/38135