ریاست

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

تلفن تماس

 

 

دکتر علیرضا نظام آبادی

دکترای مکانیک

دبیر هیأت امنای استان مرکزی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

23-34130022

غلامرضا کمانی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

رییس دفتر ریاست دانشگاه

34130773

 

حسن احمدی

 

متصدی امور دفتری دفتر ریاست

34130773

 

ابوالفضل اکبری

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

مدیر کل روابط عمومی

34132279

مسیب یاری

کاردانی حسابداری

کارشناس سمعی و بصری

33412127

 

علیرضا رضایی

کارشناس کتابداری

کارشناس روابط عمومی

33412127

 

حسین همتی راد

دیپلم نقشه کشی

خطاط

33412126

 

داود فراهانی

کارشناسی ارشد

مدیر حراست

34133650

 

فریدون بهرامیان

 

کاردان حراست

33412107

 

رضا کلوانی

کارشناسی تولیدات دامی

کارشناس حراست

33412109

 

ذبیح پیرانی

دکترای روان‌شناسی تربیتی

مدیر گزینش

استان مرکزی

34130038

 

علی توکلی

کارشناسی حقوق

کارشناس گزینش

34130038

 

مرتضی کاشانی

 

رییس دبیرخانه هیأت جذب هیأت علمی استان مرکزی

34130638

 

صدیقه پارسافر

کارشناسی حقوق

رییس اداره حقوقی

33412119

 

 

 

مدیر امور بین الملل

33412121

 

محمدجواد نصیری

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

کارشناس بازرسی

33412104

 

مریم عسگری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تایپیست

33412120