لیست تلفن های مرکز

 

جهت برقراری ارتباط با تلفن‌های مستقیم دانشگاه آزاد اسلامی اراک به ابتدای هر یک از شماره‌های داخلی زیر 3341 را اضافه نمایید.

 

حوزه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

پست سازمانی / سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندس مصطفی رضایی

خط مستقیم34132285  

خط داخلی  2266

دفتر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

منصور جیریایی شراهی

2267

مسئول شبکه

مهندس علیرضا بیگی

2271

کارشناس شبکه 

مهندس مجتبی میقانی